آلیاژ سازان زنجان

آند سربی

آند سربی تولیدی این شرکت در صنایع تولید شمش روی مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه به سفارش مشتری  یا آلیاژهای مختلف از جمله سرب نقره دار، سرب کلسیم دار در ابعاد و طرح های خاص که حاصل سال ها تجربه می باشد تولید می گردد.