آلیاژ سازان زنجان

مس

مس تولیدی این شرکت به صورت شمش مس بلستر با عیار حداقل 97 % می باشد.