آلیاژ سازان زنجان

اطلاعات تماس

ایران - زنجان - کیلومتر10جاده دندی شهرک صنعتی ناجی خیابان اول غربی


شماره تماس : 0098-9120489583


فکس : 0098-9120438128


آدرس ایمیل : info@alloyiran.com

ایران - زنجان - کیلومتر10جاده دندی شهرک صنعتی ناجی خیابان اول غربی


شماره تماس : 0098-9120489583


فکس : 0098-9120438128

فرم تماس با ما