آلیاژ سازان زنجان

طلا

این شرکت شمش طلا با عیار 999 را از انواع خاک های حاوی طلا و صنایع نفت و گاز و کاتالیست های مستعمل استخراج می نماید.