آلیاژ سازان زنجان

نقره

این شرکت شمش نقره را بوسیله تکنولوژی روز دنیا به صورت ترکیبات چندتایی از سرب استخراج نموده و دارای بالاترین راندمان می باشد.